MENU

STRONA GŁÓWNA

Strona główna


Aktualności

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Dyrekcja

Grono pedagogiczne
 • Zajęcia pozalekcyjne

  Samorząd Uczniowski

  Programy w szkole

  Akcje w szkole

  Karta rowerowa

  Drużyna harcerska

  Patron Szkoły

  Informacje o szkole

  Tygodniowy Plan Lekcji

  Absolwenci

  Galeria

  Przydatne linki

  ROK 2017
  - rokiem T.Kościuszki i in.


  Cieklin - kolebką narciarstwa polskiego

  Archiwum_2015
  Archiwum_2014
  Archiwum_2013
  Archiwum_2012
  Archiwum_2011
  Archiwum_2010
  Archiwum_2009
  Archiwum_2008
  Archiwum_2007

  Kontakt


  KALENDARIUM • Serdecznie witamy na stronie
  Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieklinie.

  Nasza placówka jest szkołą publiczną,
  organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec,
  a nadzór pedagogiczny sprawuje
  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

  Misja
  Jesteśmy publiczną szkołą podstawową,
  naszymi uczniami są dzieci w wieku 6-13 lat.

  Działamy po to, aby:
  • Nasi uczniowie byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie XXI wieku.
  • Ich rodzice darzyli nas zaufaniem.
  • Pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.
  • Szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku lokalnym.
  Wizja
  Nasza szkoła integrując uczniów, nauczycieli,
  rodziców i środowisko lokalne sprzyja dostrzeganiu,
  rozumieniu i zaspokajaniu wzajemnych potrzeb.
  Naszym celem jest najwyższa jakość kształcenia
  i efektywność nauczania.  ROK 2016/2017 ROKIEM WOLONTARIATU
  zdjęcie
  Rozpoczynający się nowy rok szkolny będzie rokiem wolontariatu - poinformowała minister edukacji Anna Zalewska podczas ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego - "Człowiek żyje dla siebie, chce być zadowolony, ale musi żyć też dla drugiego człowieka, dla wspólnot, w których funkcjonuje. Chodzi o to, żeby dzieci i młodzież przyzwyczajać, że funkcjonują w społeczeństwie."
  Jednym z priorytetów polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 jest: "Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości". Wolontariat kształtuje postawy prospołeczne, rozwija kompetencje interpersonalne uczniów, w tym szacunek do drugiego człowieka, uwrażiliwia na potrzeby osób potrzebujących, empatię oraz aktywizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi.

  Copyright © 2011-2017 www.spcieklin.republika.pl. All rights reserved. Administrator: Marcin Więcek